MÁY IN LOCOR DELUXEJE T18S ĐẦU PHUN NHẬT EPSON DX5

£0.00

Máy in Locor Deluxeje T18S sử dụng đầu phun Nhật Epson DX5 có kích thước 1850mm và trọng lượng 290kg nhỏ gọn. Máy phù hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp in chuyển nhiệt và in trên các vật liệu cuộn khác nhau.